காவியத்தை பின்தொடர்தல்

‘பழையதொரு கதைபற்றிய தொடர்நிலைச் செய்யுள்’ என்று காவியத்தை வரையறுக்கிறது அகராதி. எல்லா வகையிலும் காவியம் என்ற வகைமைக்குள் அடங்குவதாயினும் ஜெயமோகன் எழுதிவரும் வெண்முரசு எனும் நாவல் வரிசை தமிழில் புனைவெழுத்தை புதிய தளமொன்றிற்கு எடுத்துச்செல்வது.  ஒரு காவியத்தை அது எழுதப்படும்போதே படித்தல் என்பது வாசகனுக்கு வாய்க்கும் ஒரு நவீன அனுபவம். வெண்முரசை ஒரு நிகழ்காவியம் என்று சொல்வது பலவகையிலும் பொருத்தமானதாக அமைகிறது.

ஜனவரி 2014 முதல் மகாபாரதத்தை ‘வெண்முரசு’ என்ற பெயரில் நாவல் வடிவில் எழுதிவருகிறார் ஜெயமோகன். அவரது வலைதளத்தில் தினமும் ஒரு பதிவாக வெளியிடப்படும் இக்காவியத்தில் இதுவரை

     

      

   1  1

1   solvalar   kiratham

 

mama   

 

செந்நா வேங்கை

திசைதேர் வெள்ளம்

கார்கடல்

இருட்கனி

தீயின் எடை

நீர்ச்சுடர்

களிற்றியானை நிரை

என இருபத்திநான்கு நூல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. இமைக்கணம் முடிய பதினேழு நூல்கள் அச்சிலும் வெளியாகியுள்ளன.

இருபத்திஐந்தாவது நூல் கல்பொருசிறுநுரை 15.03.2020 முதல் ஆசிரியர் தளத்தில் வெளியாகி வருகிறது.

ஓவியங்கள்: ஷண்முகவேல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s